قرمز سبز آبي خاکستري
اگر دانشمند همه آنچه را كه مي گفت، نيكو و درست بود، شايد از عجب وخودپسندي ديوانه مي شد . دانشمند آن است كه درستيهايش فراوان باشد . [امام حسين عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت